Company

We are innovators, changing visions into reality together with our customers and partners. We use high-tech technologies and integrate them into established production processes as needed. As a result, we produce highly innovative nano materials with unique properties. Our know-how is protected but we happy to share with the right partners. 

Certificates 

EN ISO 9001:2015 Quality management system

EN ISO 14001:2015 Environmental management

EN ISO 18001:2007 Health&Safety management system

Projects

EU supported projects /Projekty podporované EU

OPPIK Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009284 „Funkcionalizace nanovlákenné struktury II“ (Functionalization of nanofibrous structure II). The project aimed to develop technology for the production of stabilized nanofibrous materials with antimicrobial properties. Project finished.

OPPIK Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009936 „Aplikace nanovláken v potravinářských obalech“ (Application of nanofibres in food packaging). Project under implementation.

OPPIK Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010277 „Smart textilie“ (Smart Textiles). The project focuses on the development of bras, socks and underwear garments that enable monitoring of the wearer's life functions with integrated sensors. Project under implementation.

OPPIK Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271 „Funkcionalizace nanovlákenné struktury III“ (Functionalization of nanofibrous structure III). The project focuses on the development of functionalized materials suitable for wound dressing. Project under implementation.

OPPIK Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009273 „Nano Medical – výrobní technologie“ (Nano Medical - Manufacturing Technology). The project aims to acquire the applicant's production capacity, and certification of the product manufacturing process, and the product itself before its placement on the market. Project under implementation.

//Projekt je zaměřen na investici do výrobní kapacity žadatele související se zavedením výroby zdravotnických prostředků. Předmětem projektu je zavedení procesní a produktové inovace v oblasti výroby zdravotnických prostředků - CZ NACE 32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb.

Cílem projektu je zavedení  procesní i produktové inovace.

OPPIK Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0011141 „Nano Medical – vývojová laboratoř“ (Nano Medical - Development Lab). The project focuses on equipping the development laboratory for the development of medical devices and smart textiles containing nanofibrous structure. Project under implementation.

//Projekt je zaměřen na vybavení vývojové laboratoře pro vývoj zdravotnických prostředků a smart textilií obsahujících nanovlákennou strukturu. Realizace projektu poskytne žadateli podmínky pro vývoj produktů a optimalizaci výrobních postupů umožňující v navazujících etapách transfer výsledků VaV žadatele a spolupracujících výzkumných organizací do plánované výrobní fáze. Výstupy předkládaného projektu patří do hlavní relevantní CZ-NACE 32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb. 

Cílem projektu je vybudování vývojové laboratoře zaměřené na vývoj aplikací nanovláken v oblasti zdravotnických prostředků.

OPPIK Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0009285 „Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Nano Medical s.r.o.“ (Industrial Property Rights Project - Nano Medical s.r.o.). Project under implementation.